BEZPEČNOST

Pro všechny návštěvníky chceme zajistit bezpečný a pohodový zážitek. Je tedy nezbytné dodržovat určitá bezpečnostní pravidla, jak ve svém zájmu, tak v zájmu všech ostatních účastníků festivalu.

Festivalový areál je hlídán bezpečnostní službou. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoliv problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:

  • Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost vaší vstupenky a identifikační pásky. Taktéž je oprávněna k tomu, provést kontrolu, zda návštěvník nevnáší do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.

  • Bezpečnostní služba může během celého konání festivalu provádět namátkové kontroly, zda návštěvník nepronáší nepovolené předměty.

  • Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu o prodeji, agresivní osoby narušující poklidný průběh festivalu a návštěvníky bez platné identifikační pásky nebo dealery jakýchkoliv drog.

  • Bezpečnostní služba je povinna usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, je povinna pomáhat handicapovaným návštěvníkům festivalu při vstupu do bariérových prostor. Má právo zamezovat vstupu návštěvníků do prostor, které nejsou určeny veřejnosti.

  • Za případné fronty a průtahy při vstupu do festivalového areálu se předem omlouváme. Veškeré kroky jsou však činěny pro vaši bezpečnost.