IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí. Odtrženou vstupenku je ale důležité si ponechat. Páska návštěvníka opravňuje ke vstupu do areálu, který může kdykoliv opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná a při poškození a bez vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách ukázat bezpečnostní službě svou pásku. V případě neplatné pásky nebude návštěvníkovi umožněn vstup na festival, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.