PSI

Pro psi a jiná domácí zvířata je hluk a velká spousta lidí na festivalu stresující.
Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen.
S výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené.