ZÁKAZY

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vnášet do areálu tyto předměty:

Skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, vlastní alkoholické i nealkoholické nápoje, jídlo, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu včetně nůžek a úderových zbraní, předměty ohrožující bezpečnost, drogy a omamné látky, pyrotechnické předměty, spreje, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, filmové kamery a videokamery, profesionální fotoaparáty, magnetofony, nadměrně velká zavazadla, kola, koloběžky a jiné dopravní prostředky.

Bez předchozí dohody s pořadatelem je zakázáno rozdávat nebo umisťovat v areálu festivalu a v jeho bezprostřední blízkosti jakékoliv propagační nebo reklamní materiály. Je zakázáno umisťovat rasistické, hanlivé, vulgární a jiné materiály odporující dobrým mravům. Taktéž jsou zakázány materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, jakékoliv politicky zaměřené materiály, materiály propagující osoby, které nejsou oficiálními partnery nebo pořadateli.